نمای جدید پایگاه اطلاعاتی Web Of Science

۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۰ کد : ۱۹۲۵ اخبار و اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۸
نمای جدید پایگاه اطلاعاتی Web Of Science

قابل توجه کاربران کتابخانه

برای مجموعه WOS نمای جدیدی طراحی شده است. در این نما جهت دسترسی به پایگاه JCR و ESI   از گزینه Product که سمت راست صفحه اصلی WOS قرار گرفته است، استفاده نمائید.


نظر شما :