اهداف، وظایف و خدمات

تعداد بازدید:۲۷۵

هدف اصلی کتابخانه الکترونیک دانشکده، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده از طریق تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی لازم و کافی  و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.
بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه الکترونیک دانشکده در نظر گرفته شده است:

  • فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشکده
  • راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان به صورت آنلاین و پست الکترونیکی
  • تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک
  • تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه الکترونیک
  • تدوین خط مشی و آیین نامه‌های لازم در ارتباط با فعالیت‌های کتابخانه الکترونیک و تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت