کارگاه‌های سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۵۵۱


 

عنوان کارگاه مدرس   گروه هدف لیست شرکت کنندگان محتوای آموزشی تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب 1400/02/05
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب  1400/02/18