اطلاعات کتابدار دیجیتال

تعداد بازدید:۵۵۵
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن ایمیل نمابر
فاطمه پیشوایی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

۰۸۶۴۸۵۰۳۲۱۶

Fatemeh_pishvayi@yahoo.com

086422499547

 

کلید واژه ها: پرسنل