خط مشی و اهداف

تعداد بازدید:۶۱۳

خط مشی کتابخانه دیجیتال

هدف اصلی کتابخانه الکترونیک دانشگاه ، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی لازم و کافی  و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.
بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه الکترونیک دانشگاه در نظر گرفته شده است:
فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه
راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان به صورت آنلاین و پست الکترونیکی
تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک
تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه الکترونیک.
تدوین خط مشی و آیین نامه‌های لازم در ارتباط با فعالیت‌های کتابخانه الکترونیک و تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
 

کلید واژه ها: خط مشی اهداف