پایگاه های اطلاعاتی ایرانی

تعداد بازدید:۴۲۸
Iranian Resources
Name نام URL Address Access
Barakat Knowledge Network System سامانه دانش گستر برکت http://health.barakatkns.com/search Free for subscribers
Irandoc پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران https://irandoc.ac.ir/ Free for subscribers
Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران http://ganj.irandoc.ac.ir/ Free for subscribers
Islamic World Science Citation Database (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir Free for subscribers
Islamic World Science Citation Database (ISC)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://www.isc.gov.ir Free
Magiran بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com Free for subscribers
Scientific Information Database (SID) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://sid.ir Free

کلید واژه ها: پایگاه اطلاعاتی